juni 23, 2024

Bolig, Hus og Have

Råd og vejledning fra DIY folk. Byg selv billigere

Nybyg: Få styr på alle energiklasserne

Siden 2006 er nye enfamiliehuse blevet inddelt i energiklasser afhængigt af, hvor stort deres energiforbrug beregnes til at være.

Står du selv overfor et nybyggeri eller et renoveringsprojekt? Så er det en god idé at sætte sig ind i, hvordan du isolerer huset ordentligt eksempelvis med nye døre og vinduer.

Energiklasser for nye enfamiliehuse

Det giver god mening først at gøre det helt klart, hvad energiklasser egentlig er. En energiklasse angiver, hvorvidt dit hus kun lige lever op til bygningsreglementets krav eller om det præsterer bedre end de nuværende krav. Eksempelvis er et hus i lavenergiklasse energimæssigt bedre stillet end et standardhus.

Derudover er energiklassen et udtryk for, hvor mange kilowatt-timer der i huset bruges til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand pr. kvadratmeter pr. år.

De nye regler

Siden 2006 har energiklasser været en del af bygningsreglementet med formål om at begrænse energiforbruget i bygninger. Dette skyldes, at mellem 30-40% af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning, ventilation og strøm til drift af bygninger. Det samme ser man også i resten af Europa. EU udsendte derfor et bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne ved udgangen af 2002, som stramningerne i det danske bygningsreglement er baseret på.

Nye huse og energiklasser

Alle nyopførte huse skal efter lovgivning energimærkes for at gøre det muligt at kontrollere, at de lever op til energiklassen. Boliger bliver derfor rangeret efter ene skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. På den måde minder energimærkningen af boliger meget om de energimærker, de fleste allerede kender fra køleskabe, vaskemaskiner og andre hårde hvidevarer.

Typisk ligger nye huse på A2010-A2020 afhængigt af energiklassen, de er opført efter. De resterende trin på skalaen fra B og til G bruges til energimærkning af eksisterende bygninger.

Energikonsulent

Energimærkningen udføres af en beskikket energikonsulent, der skal være godkendt af Energistyrelsen. Energikonsulenten skal være uvildig og må derfor ikke have deltaget i projekteringen eller opførelsen af huset.

Udførelsen

Energimærkningen foregår efter en nøje fastlagt fremgangsmåde. Softwareprogrammet til udregning af energimærkningen er baseret på den samme kerne, som det program, der bruges til at beregne om husets energibehov lever op til energirammen.

Du skal være opmærksom på, at et nyt hus må ikke tages i brug, før der er lavet et energimærke. Hvis energimærkningen ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, kan din kommune kræve fejlene udbedret.

Det æstetiske perspektiv

Mange mennesker går med en forestilling om, at et lavenergihus er et lille mørkt hus med små vinder, solceller på taget og muligvis også med en vindmølle i baghaven. Og det er langt fra  tilfældet. Lavenergihuse findes i alle typer og udformninger – ligesom traditionelle huse. Der findes en del danske byggefirmaer, der kan levere huse i lavenergiklasse.

Hvis du eksempelvis har et hus i energiklasse 2015, lavenergiklasse eller et passivhus, kan du i mange tilfælde slippe for at tilslutte dig den kollektive varmeforsyning, dvs. fjernvarme og naturgas. Hvilket kan være stor en økonomisk fordel, som også er værd at tage med.

Share:
Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *