Istandsættelse

Miljøgift (PCB) i dine fuger?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Hvis din bolig er bygget i perioden 1950-1977, kan det blive nødvendigt at måle koncentrationen af PCB og efterfølgende tage de påkrævede forholdsregler, særligt hvis du står over for en renovering. Poly-Chlorerede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der i stor stil blev anvendt til fuger og termoruder i byggerier opført i den nævnte periode. Dengang var det dog ukendt viden, at der var tale om en miljøgift med yderst skadelige virkninger for både mennesker og natur; PCB blev i stedet hyldet for sin elasticitet, smørbarhed, holdbarhed, isoleringsevne og brandhæmmende virkning. Man mener, at hele 75% af alle danske boliger fra 1950-1977 er omfattet af PCB-problematikken. 

I dag har man en helt anden viden om PCB – miljøgiften kan virke kræftfremkaldende, ligesom den kan skade både forplantningsevnen, vitale organer og huden. Det tricky element er, at PCB både er giftfri og lugtfri, så der kan sagtens være blevet anvendt PCB til dine fuger, uden du ved det. Samtidig står du her over for en gift, der har en tendens til at afdampe til omgivelserne. De giftige dampe kan derfor sidde i både tæpper og møbler – og den skadelige virkning kan have en effekt selv mange år efter, at huset er blevet opført af bygmesteren. Den skadelige virkning kan indtræffe blot ved at indånde dampen fra PCB og ej kun ved en direkte kontakt med materialerne.

Hvad kan du gøre for at forebygge en koncentration af PCB?

Det skal helst undgås, at man kommer i direkte kontakt med det skadelige stof. Derfor er det første skridt at få målt indeluften, så specialister på området kan vurdere, om der er en koncentration af PCB, og hvor høj den eventuelt er. Er koncentrationen høj, kan det blive nødvendigt at rive dele ned for helt at få fjernet det PCB-holdige byggeaffald, og der findes her særlige forskrifter for håndteringen. Der er dog heldigvis også mindre drastiske tiltag. Sealing Group har specialiseret sig inden for PCB og har i samarbejde med Teknologisk Institut udviklet den såkaldte PCB-forsegler ProSeal, der kan indkapsle PCB. Produktet er blevet gennemtestet over en lang årrække og har allerede vist sig yderst effektivt. Når man forsegler den primære kilde, vil tilbageholdelsen af PCB ligge på minimum 99%, og PCB-niveauet vil her ligge under de værdier, der svarer til Sundhedsstyrelsens max. værdier. Man kan dog ikke gå i gang med at forsegle uden først at kende omfanget af PCB i boligen, og her skal man inddrage specialister. 

Få flere svar om PCB

Hvad er PCB-fuger? Hvad er PCB? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, der bliver besvaret på Sealing Groups hjemmeside. Det kan derfor varmt anbefales, at du går ind og læser mere om de enkelte emner, da det kan have en afgørende betydning for dit kommende byggeprojekt. Der er inden for de seneste år fremsat en række nye myndighedskrav på området for PCB, så er dit hus bygget mellem 1950-1977 og står over for at skulle rives ned eller renoveres, skal det ifølge lovgivningen undersøges nærmere for PCB.

 

Write A Comment