Standsning af grundfugt i ældre ejendomme - vejledning

Graves Simonsen, Michael Vesterløkke og Jens Brendstrup, GI - bedre boliger,

Denne vejledning er udarbejdet til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder, som
beskæftiger sig med afhjælpning af opstigende grundfugt i ældre ejendomme. Opstigende grundfugt i ældre ejendomme med murede fundamenter og kældervægge er et kendt problem, men opleves og håndteres forskelligt. Problemet kan være vanskeligt at komme til livs, hvis det ikke gribes rigtigt an.

Vejledningen indeholder en lang række praktiske oplysninger om procedurer og metoder, som vi
håber læseren kan få glæde af i det daglige arbejde, men vi håber også, at vejledningen kan
føre til at konkrete fugtproblemer kan blive afhjulpet på en måde, som har den ønskede effekt og
som modsvarer den investering, som bygningsejeren må foretage.

44 sider.

44 sider.

Pris 0,00 kr.

Variant:

Antal: stk