Hæfte 2: Vedligeholdelse og istandsættelse af murede el

Søren Vadstrup, Raadvad-Centeret,

Afhjælpning af saltskader i murværk: Tekniske undersøgelser – Skadetyper og deres årsager – Materialer – Tekniske principper for afhjælpning af saltskader i murværk – Litteratur.

Reparationer af facadepuds: Definitioner – Restaureringsprincipper – Undersøgelsesmetoder – Bygningshistoriske undersøgelser – Skadetyper og deres årsager – Revner – Krav til bunden – Krav til vejr og temperatur – Forvanding – Materialer – Tekniske principper for reparationer på facadepuds – Litteratur.

Vedligeholdelse af murværk og facader: Forudsætninger – Årlige arbejder – Arbejder hvert 5. år – Arbejder hvert 10. år – Generelle råd – Litteratur.

30 sider.

Pris 75,00 kr.

Variant:

Antal: stk