Hæfte 1: Skadetyper på samt principper for istandsættel

Søren Vadstrup, Raadvad-Centeret,

Facadens konstruktioner og materialer – tekniske faktorer, der påvirker facaden – generelle årsager til skader – facadens naturlige fysiske balance – undersøgelsesmetoder – skadetyper på blank mur, og deres årsager – skadetyper på puds og deres årsager – salte i murværk – 10 facaderåd – Raadvad-Centerets anvisningsblade til murværk og facader – Litteratur om murværk og facader.

27 sider.

Pris 75,00 kr.

Variant:

Antal: stk