Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme - vejlednig til

Graves Simonsen, Michael Vesterløkke og Jens Brendstrup, GI - bedre boliger,

Denne vejledning er udarbejdet til ejere af ældre ejendomme med murede fundamenter og kældervægge, hvor der er problemer med opfugtning i murværket. Opstigende grundfugt er en hyppig årsag til opfugtningen, og problemet kan være vanskeligt at komme til livs, hvis det ikke gribes rigtigt an. Det handler denne vejledning om.

Vejledningen indeholder en lang række praktiske oplysninger om procedurer og metoder, som vi
håber læseren kan få glæde af. Men vi håber også, at vejledningen kan føre til at konkrete fugtproblemer kan blive afhjulpet på en måde, som har den ønskede effekt og som modsvarer den investering, som man som bygningsejer må foretage.

28 sider.

28 sider.

Pris 0,00 kr.

Variant:

Antal: stk